U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Voorwaarden

>> download hier

 1. Er wordt op geheel vrijwillige basis aan de lessen deelgenomen. Aanmelden en deelname van onze lessen is akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. Plexus is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor ongevallen en/of blessures.
 3. Plexus is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte persoonlijke bezittingen door diefstal of nalatigheid.
 4. Bij de groepslessen draag je zelf zorg voor een mat en handdoekjes.
 5. Het is niet toegestaan om met schoenen de zaal te betreden. Handig zijn schoenen die je makkelijk kunt uitdoen. Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. 
 6. Tijdens de lessen draag je dans en/of sportkleding
 7. Plexus is op de aangegeven perioden gesloten.
 8. Wij behouden ons het recht voor om tarieven en/of reglementen aan te passen.
 9. Bidons en flesjes, mits goed afgesloten zijn toegestaan in de zaal.
 10. Kauwgum en andere etenswaren zijn in verband met veiligheid niet toegestaan.
 11. Wegens veiligheid is de voordeur tijdens de lessen gesloten. Om storing van de les te voorkomen is het gewenst om op tijd naar de les te komen.
 12. I.v.m. veiligheid en het gebruik van materiaal zijn sieraden tijdens de les niet toegestaan.
 13. Mobiele telefoons of apparaten dienen tijdens de les worden uitgeschakeld.

Pilates en - Yogalessen

 • Bij géén ervaring met Pilates of Yoga dien je een introductieles te volgen ( €35 ). Indien je al ervaring hebt kun je een proefles volgen. Deze kost €10 euro. Info, dag en tijden op aanvraag.

Workshops en cursussen

 • Het aanmelden voor een workshop of cursus vindt plaats via het online reserveringssysteem.
 • Bij annulering van uw kant voor een activiteit worden annuleringskosten in rekening gebracht. Er gelden de volgende regels:
  - Annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de workshop, 50% van workshopprijs.
  - Annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de cursus, 50% van de cursusprijs.
 • Deelname aan de workshop of cursus is geheel voor eigen risico.
 • Na ontvangst van de inschrijving krijg je z.s.m. bericht over de doorgang van de workshop/cursus
  (i.v.m. voldoende aanmeldingen ).

Deelname bij fysieke klachten

 • Lessen bij Plexus Breda zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Wel heeft u een meldingsplicht t.a.v. lichamelijke en/of geestelijke klachten. U dient deze bij inschrijving en vóór aanvang van de les te melden aan de docent. Plexus heeft het recht om ten aanzien van uw klacht te bepalen of zij in staat is u op verantwoorde wijze les te geven en te begeleiden. Er kan direct of na een afgesproken periode overwogen worden u als deelnemer te weigeren, als de docent u gedurende de les niet of onvoldoende kan begeleiden.
 • NB.: Bij klachten dient u altijd eerst met uw arts te overleggen of u mag deelnemen aan de aangeboden lessen bij Plexus.
 • Deelname aan de lessen bij Plexus is dan ook voor eigen risico.

Hygiene

 • Je dient met schone handen en voeten de les te betreden.Na de lessen kun je je mat reinigen met tissues en de beschikbare sproeifles.

Plexus; de ruimte

 • Wij verzoeken graag iedereen om met respect en zorgvuldigheid om te gaan met de ruimte, zodat iedereen hiervan met plezier gebruik kan maken.

Proefles

 • Een proefles is gratis bij alle kinderlessen. Bij volwassenen kost de proefles 10 euro.

Vakanties

 • Plexus is gesloten op feestdagen en in de schoolvakanties. Een actueel overzicht is weergegeven op de website bij ‘LestijdenVakanties’. ( let op: dit kan jaarlijks wijzigen)
 • Bij uitval van lessen door feestdagen of schoolvakanties heeft u geen recht op een inhaalles, immers dit valt niet onder gemiste lessen, omdat deze lessen niet in het rooster zijn opgenomen. Het maandtarief is een gemiddeld tot stand gekomen bedrag over alle lesdagen in een jaar.

Uitval les/docent?

 • Plexus heeft een kleinschalige insteek.
  Dat betekent dat Plexus met kleine groepen werkt niet groter dan maximaal 8 deelnemers.
  Wanneer de docent uitvalt zullen wij ons uiterste best doen om vervanging te regelen.
  Wanneer dit niet lukt komt de les te vervallen en geldt er voor deze les een inhaalles.

Hoe werkt het als je zelf afwezig bent?

 • Lessen kunt U inhalen in de actuele en daaropvolgende maand.
  We houden controle op het inboeken van inhaallessen.
 • Lessen gemist door uw eigen geplande vakantie binnen schoolvakanties kunt u niet inhalen, wel buiten deze schoolvakanties om.
 • Tijdelijk stoppen is enkel bij blessures in overleg mogelijk.
 • Restitutie is niet mogelijk bij gemiste lessen door de deelnemer.
 • Als abonnementhouder mag u de volgende lessen gemist door deze feestdagen inhalen:
  1. Goede Vrijdag
  2. 2e Paasdag (maandag)
  3. 2e Pinksterdag (maandag)
  4. Koningsdag

  Maak gebruik van het online reserveringssysteem om uw inhaalles te reserveren.

Zomervakantie

 • In de zomervakantie geldt een zomerrooster.
  Ter compensatie van de gemiste lessen in het zomerrooster kun je in de maand na de zomersluiting deze lessen inhalen.
 •  De  zomersluiting van Plexus kan niet gecompenseerd worden en is al verrekend in de tarieven. 
Betaling
 • Aankoop van abonnementen, rittenkaarten, losse lessen en activiteiten vindt plaats via het online reserveringssysteem Fitmanager.
 • Na aanmelding via het online reserveringssysteem, wordt u naar een beveiligde betaalpagina geleid, waar u eenvoudig via IDEAL kunt betalen.
 • Het lesgeld van abonnementhouders wordt na de eerste betaling via IDEAL, maandelijks automatisch geïncasseerd.
 • Losse lessen, activiteiten en rittenkaarten rekent u telkens direct af bij het reserveren in ons online reserveringssysteem.
 • Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
 • Er is geen inschrijfgeld van toepassing.
 • Actuele lesgelden staan vermeld op de website onder 'Tarieven'.
Opzeggen
 • Er geldt geen opzegtermijn. U kunt zelf uw abonnement beëindigen middels het account in het reserveringssysteem.
  U wordt wel vriendelijk verzocht om tijdig  per mail aan te geven dat u niet meer wilt deelnemen aan de lessen bij Plexus.
  Niet tijdig opzeggen kan betekenen dat Fitmanager de incasso voor de eerstvolgende maand zal activeren.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust tijdens de lessen, mail of telefoneer even. 
Wij  helpen  je graag verder.

E-mail: info@dbcplexus.nl óf bel 076-5226815 / 06-30261641.